18 października 2022

Wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Misjologów Polskich

W dniach 16-17 października 2022 r. w Domu Misyjnym w Poznaniu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Wybrano podczas niego nowy zarząd. Prezesem został o. dr hab. prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, a wiceprezesem dr Aneta Rayzacher-Majewska. Członkami zarządu zostali: ks. dr Adam Michałek SVD, o. dr hab. Marcin Wrzos OMI oraz ks. Mariusz Pasternak.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich

Celem Stowarzyszenia jest refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów oraz troska o dydaktykę misjologii. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie własnego czasopisma oraz publikacji. Prowadzi również współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi, szczególnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji. Stowarzyszenie wspiera dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich powstało w 2006 r. Skupia prawie 50 teologów zajmujących się działalnością misyjną Kościoła. Jednym z członków stowarzyszenia jest ks. Włodzimierz Burzawa MSF, Prowincjalny Referent ds. Misji Zagranicznych Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. 

Dotychczasowym prezesem stowarzyszenia był o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

(Za misyjne.pl    fot. Karolina Binek)

 

Konto misyjne:

19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu

SWIFT: BPKOPLPW

www.misjemsf.pl
misjemsf@msf.opoka.org.pl

 

Prowincjalny Referat Misyjny MSF
ks. Wojciech Walczyna MSF

ul. Kołłątaja 80/82

05-402 Otwock-Świder

 

kom. +48 512 800 971