Konto misyjne:

19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu

SWIFT: BPKOPLPW

www.misjemsf.pl
misjemsf@msf.opoka.org.pl

 

Prowincjalny Referat Misyjny MSF
ks. Wojciech Walczyna MSF

ul. Kołłątaja 80/82

05-402 Otwock-Świder

 

kom. +48 512 800 971

Projekty misyjne

Lista Misjonarzy

Dla nas odpowiedzialnych za misyjny aspekt naszego misyjnego zgromadzenia ważnym jest, aby pomagać misjonarzom. Poprzez naszą życzliwość i współodpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła, przyczyniamy się do budowania Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Nasz założyciel czcigodny sługa Boży ks. Jan Berthier MS zachęcał misjonarzy, aby szli do tych, których z oddali wzywa Pan. Staramy się w miarę naszych możliwości poprzez modlitwę, codzienną pracę i wsparcie materialne, troszczyć o misjonarzy. Patronat misyjny nad którymś z naszych misjonarzy może być jedną z wielu form czynów miłosierdzia lub pokuty.

Patron rozciąga duchową i materialną opiekę nad konkretnym misjonarzem poprzez: codzienną modlitwę, częstą Komunię świętą, ofiarowanie cierpień i krzyży dnia codziennego. Ponadto w miarę możliwości przeznacza dobrowolną ofiarę na jego utrzymanie oraz na sfinansowanie prac, które podejmuje.

Chociaż czyni się wiele, to potrzeby są wciąż ogromne. Im więcej Patronów misyjnych uda się nam pozyskać, tym ciężary misyjne będą łatwiejsze do uniesienia. Im będzie nas więcej, tym będziemy mogli więcej uczynić dla misji.

Swoje wsparcie finansowe na rzecz misjonarza, można przesłać jednorazowo bądź w inny bardziej dogodny sposób na konto Prowincjalnego referatu Misyjnego misjonarzy Świętej Rodziny. Listę misjonarzy znajdziesz klikając poniżej:

 

 

 

Można również to piękne dzieło wspierać poprzez wysłanie dobrowolnej ofiary na cele misyjne lub na konkretne projekty misyjne, które znajdziecie nasi Drodzy Przyjaciele w zakładce poniżej:

 

 

 

Za każdy gest dobroci z całego serca Wam wszystkim dziękujemy. Jako odpowiedzialni za to dzieło zapewniamy Was o codziennej modlitwie w Waszych intencjach. 

 

 

Animacja misyjna