11 marca 2024

Słów kilka o posłudze misjonarza ks. Stanisława Banasińskiego MSF

Kagua to niewielkie miasteczko położone na wysokości ok. 1650 m n.p.m., w Południowo Górskiej Prowincji Papui Nowej Gwinei. Wraz z Erawe wspólnie tworzą główne ośrodki tzw. dystryktu (powiatu) w administracji państwowej tego kraju. Populacja dystryktu wynosi ok. 80 tys. mieszkańców, w tym ok. 35 tys. w rejonie Kagua. Jadąc główną drogą z Ialibu, ze wzgórz wioski Tumbarere, można upajać się pięknem widoku na całą dolinę rzeki Kagua (długość ok. 20 km). Osobiście tę dolinę nazywam papuaską „Cova da Iria” - Fatima, miejsce objawień Maryi Trojgu Pastuszkom. A swoją drogą, między Ialibu a Kaguą jest parafia Kewabi, w której niedawno powstało sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Pracuje tam ks. Damian Szumski MSF.

Na skrawku papuaskiej ziemi chrześcijaństwo zapuściło swoje korzenie w połowie lat 60. XX wieku. Prekursorami byli amerykańscy Kapucyni oraz misjonarze Kościoła Luterańskiego. Niestety obecnie mieszkańcy tego rejonu „rozszczepili się” w strumieniu swojej wiary. Prawie każda wioska posiada własną kaplicę z pastorem na czele.

Główną bazą Kościoła Katolickiego na terenie Kagui jest osiedle Karia. Tam znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i dom parafialny, który przez lata służył ojcom Kapucynom jako miejsce nowicjatu. Ponadto jest tam klasztor sióstr zakonnych FSM - Rodzime powołania. Teren misji uzupełnia 8-klasowa szkoła podstawowa, w której obecnie uczy się ok. 350 dzieci. W pobliżu znajduje się państwowa szkoła średnia - Kagua High School.

Od początków misjonowania Karia stała „Matką” dzisiejszych nowych parafii: Sumi, Kuare i Wara Sugu. Każda z tych parafii była najpierw objęta duszpasterską opieką kapłana, siostry lub brata zakonnego, czy też katechety. Oni zazwyczaj mieszkali w bazie, aby stamtąd wyjeżdżać na kilkudniowe patrole. Ówczesny stan dróg, który stosunkowo niedawno został naprawiony, był bardzo „wymagający” tak dla ludzi, jak i dla pojazdów mechanicznych.

Na przestrzeni ponad 50 lat misji Kościoła Katolickiego księgi Sakramentu Chrztu zanotowały ponad 20 tysięcy ochrzczonych osób. W ubiegłym roku dane mi było ochrzcić „aż” 99 osób. Mimo wielkiej fali „tsunami” naporu różnych sekt trzeba nadal „w porę i nie w porę” głosić Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, a więc kerygmat – „jądro” naszej wiary.

Parafia Wniebowzięcia NMP w Kagua posiada 10 filii; jedna z nich - Tumbarere - z powodu konfliktu międzyplemiennego odwiedzana jest bardzo rzadko. Jej katolików, których jest niewielu, polecamy wstawiennictwu ich patronki - św. Teresy z Avila.

Wszelkie działania duszpasterskie kapłana w diecezji Mendi są wspomagane przez miejscowych katechistów, lokalnych liderów pochodzących z wiosek – filii poszczególnych parafii. Oni najczęściej są pomostem w nawiązaniu bliższych kontaktów. Staramy się spotkać na tzw. inservice, aby ustalać program pracy na dany miesiąc czy okres liturgiczny. W parafii Kagua pomocą służą trzy siostry zakonne. Jedna z nich jest nauczycielką w miejscowej Szkole Katolickiej.

Z pewnością wielkim wydarzeniem dla tego regionu była ubiegłoroczna wizyta Jakuba Marape - premiera Papui Nowej Gwinei. Co więcej, on sam zażyczył sobie, aby wieczór, nocleg i poranek spędzić w domu parafialnym u katolików, chociaż sam optuje za Adwentystami Dnia Siódmego. Wraz z nim przybyło ok. 15 dygnitarzy parlamentu. Oczywiście oczekiwania miejscowego społeczeństwa w tych dniach (28/29 grudnia 2023 r.) nie były skupione na roztrząsaniu spraw wiary w Boga, ale na sprawach przyziemnych. A samemu premierowi w gąszczu politycznych potrzeb „udało się” zauważyć, że kościół katolików potrzebuje dofinasowania na remont, np. dachu (blacha jest zardzewiała ze starości). Obiecał nam jakąś małą pomoc...

Do Kagua zapraszam każdego, a szczególnie miłośników górskich podróży. Np. jedna z wiosek Suayebu, filia parafii, jest położona w górskim buszu. Ok. 3 godziny atrakcyjnej drogi, wiodącej do ludzi, których codzienne życie nie należy do łatwych. Każdy tam przybywający jest jednak „łatwo” ogarniany dobrocią i życzliwością ich serc. Ufam, że to owoc pracy poprzedników misji, którzy „karczowali owe tereny, siali Słowo Pana, ON zaś podlewał, ogrzewał i dawał wzrost". Mnie pozostało zbierać owoce ich pracy.

 

Przy okazji pragnę podziękować wszystkim Przełożonym Zgromadzenia MSF i osobom z Referatu Misyjnego MSF z obecnym Referentem ks. Wojciechem Walczyną MSF, jak i poprzednim ks. Włodzimierzem Burzawą MSF. Dziękuję za wszelką duchową i materialną pomoc Kołom Misyjnym w kraju i zagranicą z ich Opiekunami. Niech Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Patronka Misji, wyprasza o Boga każdemu żyjącemu potrzebne łaski, a duszom zmarłych Przyjaciół Misji chwałę nieba.

 

Szczęść Boże 

ks. Stanisław Banasiński MSF, Papua Nowa Gwinea

Konto misyjne:

19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu

SWIFT: BPKOPLPW

www.misjemsf.pl
misjemsf@msf.opoka.org.pl

 

Prowincjalny Referat Misyjny MSF
ks. Wojciech Walczyna MSF

ul. Kołłątaja 80/82

05-402 Otwock-Świder

 

kom. +48 512 800 971