09 września 2022

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas! 

Zapraszamy wszystkich chętnych do pielgrzymowania wraz z nami w przyszłym roku.

5 sierpnia wyruszyła ze Świdra 41. Piesza Pielgrzymka Świderska na Jasną Górę, w ramach 311. Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Stworzył i posłał ich”. Nawiązują one do fundamentalnej, a dziś tak bardzo kontestowanej prawdy o tym, kim jest człowiek, że Bóg stworzył nas na swój obraz i posyła nas do tego świata takiego, jakim on jest, świata tak bardzo podzielonego, ogarniętego konfliktami i wojną. Słowa te mają na celu odnowić świadomość misji, jaką człowiek-chrześcijanin pełni w świecie i to nie tylko poprzez życie rodzinne, zawodowe czy społeczne, ale przede wszystkim poprzez życie wiarą w moc sakramentów świętych, w tym szczególnie sakramentu Eucharystii – podkreślał o. Krzysztof Wendlik, kierownik pielgrzymki warszawskiej.

Pielgrzymka świderska od wielu lat składa się z dwóch grup: 10 Żółtej i 10 Biało-Żółtej. W tym roku łącznie pielgrzymowało ponad 600 osób, było dużo rodzin z dziećmi, a także dużo młodzieży. Głównym organizatorem pielgrzymki jest ks. Włodzimierz Burzawa MSF, a przewodnikami byli ks. Łukasz Skołud MSF oraz ks. Artur Winiarek MSF. Razem z nami pielgrzymowali misjonarze z Papui Nowej Gwinei, którzy byli na urlopach w Polsce: ks. Damian Szumski MSF, ks. Krzysztof Stachowiak MSF, ks. Bogdan Cofalik MSF oraz ks. Stanisław Wiktorowicz MSF (Hiszpania). Odwiedził nas także ks. Marian Kołodziejczyk MSF, wikariusz generalny Zgromadzenia MSF (Włochy) oraz ks. Piotr Gałązka MSF – asystent prowincjalny, który pielgrzymował z nami pierwszego dnia.

Aby przybliżyć pielgrzymom nasz Referat Misyjny i sprawy misji zorganizowane zostało stoisko misyjne, a osoby, które pomagały nam na trasie pielgrzymowania otrzymywały kalendarze misyjne na 2023 rok.

Ci, którzy nie mogli fizycznie pielgrzymować na Jasną Górę, łączyli się z nami duchowo w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze, gdzie przez cały czas trwania pielgrzymki spotykali się na modlitwie i na mszy św. pod przewodnictwem ks. Michała Popowskiego MSF, proboszcza parafii. Pielgrzymi duchowi mieli możliwość wysłuchania konferencji, których pielgrzymi słuchali na trasie.

41. Piesza Pielgrzymka Świderska szczęśliwie dotarła na Jasną Górę 14 sierpnia. 

 

 

Konto misyjne:

19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu

SWIFT: BPKOPLPW

www.misjemsf.pl
misjemsf@msf.opoka.org.pl

 

Prowincjalny Referat Misyjny MSF
ks. Wojciech Walczyna MSF

ul. Kołłątaja 80/82

05-402 Otwock-Świder

 

kom. +48 512 800 971