15 listopada 2022

Bp Zygmunt Robaszkiewicz MSF: Niech dzieło misyjne rozszerza się coraz bardziej

Rozmowa z Jego Ekscelecją Księdzem Biskupem Zygmuntem Robaszkiewiczem MSF, biskupem diecezjalnym Morombe na Madagaskarze

- Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie, rozmawiamy na chwilę przed powrotem na Madagaskar. Jest to druga wizyta Księdza Biskupa w ostatnim czasie w Polsce. Co skłoniło Księdza Biskupa do przyjazdu?

- Na początek pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Przyjaciół Misji, którzy są związani z Misjonarzami Świętej Rodziny, którzy pomagają misjom modlitewnie, duchowo, jak również materialnie. Jutro (15 listopada) wracam na Madagaskar do mojej diecezji, po prawie 3-miesięcznym pobycie w Polsce. Po pierwsze, mój pobyt w Ojczyźnie był związany z problemami zdrowotnymi. Przy tej okazji dziękuję wszystkim za modlitwę i pomoc, że mój pobyt w szpitalu zakończył się pomyślnie.

Po drugie, Konferencja Episkopatu Madagaskaru w październiku br. miała tzw. wizytę ad limina apostolorum (łac. do progów (grobów) apostołów). Była to wizyta wszystkich biskupów z Madagaskaru w Rzymie na zaproszenie Ojca Świętego. Co 5 lat każdy z biskupów jest zobowiązany do odwiedzenia Rzymu, do spotkania w różnych dykasteriach, jak również do spotkania z papieżem. Przede wszystkim jest to powrót do źródeł, do podstaw Kościoła, gdzie są apostołowie. Biskupi łączą się duchowo, odbywają pielgrzymki do bazylik, gdzie są pochowani święci apostołowie Piotr i Paweł, gdzie jest odprawiana msza święta, odmawiane są modlitwy, powierzanie siebie, diecezji oraz całej Konferencji Episkopatu Bogu i świętym, którzy nam patronują.

- Czy Wasza Ekscelencja uczestniczył już wcześniej w takich wizytacjach?

- Wizyta ad limina, jak już wspomniałem, odbywa się co 5 lat. Dla mnie była to już czwarta wizyta w Rzymie. Byłem na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II, papieżem Benedyktem XVI i teraz po raz drugi z papieżem Franciszkiem. Tym razem nie było osobistego spotkania z papieżem, ze względu na Jego zdrowie. Wszyscy biskupi, a było nas 19, spotkaliśmy się z papieżem wspólnie. Podczas około 1,5-godzinnego spotkania były rozmowy, wymiana poglądów, poruszaliśmy różne sprawy dotyczące prowadzenia Kościoła na Madagaskarze, jak i Kościoła na świecie.

Podczas wizytacji ad limina biskupi odwiedzają różne dykasterie, np. dykasterię ds. ewangelizacji narodów, nauczania, wychowania, sekretariat stanu, dykasterię ds. świętych. Podczas tych spotkań otrzymujemy różne sugestie odnośnie do prowadzenia i zarządzania naszym Kościołem w każdej diecezji. Można powiedzieć, że wizyta ad limina jest czymś wielkim w życiu każdego biskupa. Przede wszystkim odczuwa się jedność Kościoła, każdy biskup wraca do źródeł, ma możliwość rozmowy z papieżem, skorygowania np. własnego życia, poglądów, jak również możliwość zaciągnięcia nowych myśli odnośnie do prowadzenia i zarządzania Kościołem. Po każdej wizycie ad limina biskup czuje się odnowiony, również poprzez łaski otrzymane przez modlitwę i rozmowy z różnymi ludźmi. Biskup czuje, że może na nowo pracować w jedności z pozostałymi biskupami, z papieżem i jego współpracownikami. Jest to naprawdę bardzo ważne dla każdego biskupa: być i mieć pewność bycia w jedności z Kościołem.

Jak już wspomniałem we wtorek (15 listopada) wracam na Madagaskar, wracam do swojej diecezji Morombe. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy współpracują z Referatem Misyjnym MSF, tzn. tym wszystkim, którzy modlą się za misje, wspierają duchowo to dzieło misyjne i misjonarzy.

Ze swej strony zapewniam o pamięci modlitewnej za wszystkich, którym dzieło misyjne nie jest obce, za wszystkich, którzy pracują dla misji w różny sposób. Taka pomoc dla nas jest czymś wielkim. Przy okazji proszę o dalsze modlitwy i nieustawanie w pomocy.

- Bardzo dziękuję za podzielenie się refleksjami z pobytu w Rzymie. Życzę Bożego błogosławieństwa na każdy dzień i na zakończenie bardzo proszę o błogosławieństwo dla Przyjaciół Misji MSF.

- Udzielam wszystkim mojego błogosławieństwa, niech Bóg błogosławi w pracy i strzeże. Niech dzieło misyjne rozszerza się coraz bardziej. Niech każdy będzie odpowiedzialny osobiście za dzieła naszego Kościoła Powszechnego w Polsce, jak i zagranicą. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

Konto misyjne:

19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu

SWIFT: BPKOPLPW

www.misjemsf.pl
misjemsf@msf.opoka.org.pl

 

Prowincjalny Referat Misyjny MSF
ks. Wojciech Walczyna MSF

ul. Kołłątaja 80/82

05-402 Otwock-Świder

 

kom. +48 512 800 971