01 listopada 2022

Abp. Tomasz Grysa nowym nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze

1 listopada 2022 r. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin udzielił w Poznaniu sakry abp. Tomaszowi Grysie, nominowanemu przez papieża na nuncjusza na Madagaskarze i delegata apostolskiego na Komorach. Współkonsekratorami byli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki oraz metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W uroczystości wzięli udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz przedstawiciele episkopatu Madagaskaru, m.in. ks. bp. Zygmunt Robaszkiewicz MSF, biskup diecezji Morombe.

27 września papież Franciszek nominował ks. prałata Tomasza Grysę, kapłana Archidiecezji Poznańskiej, nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach, z funkcjami delegata apostolskiego na wyspie Reunion. Duchowny został we wtorek w Poznaniu konsekrowany na arcybiskupa. Papież przydzielił mu stolicę tytularną Rubikon na Wyspach Kanaryjskich, która w latach 1992-2002 była stolicą tytularna abp. Stanisława Gądeckiego, ówczesnego biskupa pomocniczego w Gnieźnie.

W odczytanej w czasie mszy bulli nominacyjnej papież Franciszek podkreślił, że abp Tomasz Grysa jest obdarzony "szczególnymi darami intelektu i ducha oraz doświadczeniem w podejmowaniu spraw". "Jesteśmy przekonani, umiłowany synu, że ty, ubogacony świętą godnością apostołów Chrystusa coraz bardziej będziesz naśladował ich cnoty. Na koniec zachęcamy cię do usilnej pracy tam, gdzie będziesz reprezentował naszą osobę" - wskazał papież.

W homilii kard. Pietro Parolin podkreślił, że "świętość nie jest czymś co zostaje zarezerwowane dla nielicznych lub szczególnych kategorii osób... Świętość jest zatem ofiarowana wszystkim. Świętość jest osiągalna dla wszystkich. Każdy, zaczynając od najróżniejszych punktów wyjścia, może przejść ścieżką, która go do niej prowadzi".

Kardynał wskazał, że "to nie arogant i chciwiec, nie gwałtownik i prześladowca, ale pokorny i miłosierny, cichy i prześladowany dla sprawiedliwości, i dla świadectwa imienia Jezus, będą błogosławieni".

Kard. Parolin zwrócił uwagę, że katolicy stanowią ok. 20 proc. ludności Madagaskaru, a Kościół katolicki cieszy się znacznym szacunkiem ze względu na "zaangażowanie w sektorze edukacji, zdrowia i dziełach charytatywnych". Zaznaczył przy tym, że kraj ten zmaga się z problemami skrajnego ubóstwa, pustynnienia i wylesiania. Wskazał, że zadaniem nuncjusza będzie m.in. nawiązywanie "owocnego dialogu" z innymi wyznaniami religijnymi, aby połączyć siły dla wspólnego dobra i określić punkty współpracy z poszanowaniem prerogatyw każdego z nich, wolności religijnej i praw Kościoła".

Konsekrowany arcybiskup Tomasz Grysa podziękował papieżowi za obdarzenie go zaufaniem. Podziękował również wszystkim zebranym hierarchom, duchownym i swojej rodzinie.

Arcybiskup wyjaśnił również symbolikę jego biskupiego herbu, złożonego z czternastoramiennej gwiazdy, otwartej księgi i pelikana. "Ponieważ pelikany często opierają dziób na piersi, w wyobraźni ludowej pojawiło się przekonanie, że pelikan dziobem otwiera swą pierś, aby nakarmić młode własną krwią. Dlatego też Chrześcijanie pierwszych wieków widzieli w figurze pelikana symbol Chrystusa odkupiciela, który poświecą życie, aby obmyć nas z grzechów i nakarmić własnym ciałem i krwią w eucharystii" - mówił. "Każdy z nas ma miejsce pod skrzydłami dobrego pelikana. I każdy może, za św. Tomaszem z Akwinu, powiedzieć Jezusowi, z wiarą i miłością, +Adoro te devote+" - powiedział abp. Grysa.

Arcybiskup Tomasz Grysa urodził się 16 października 1970 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby i jest kapłanem archidiecezji poznańskiej. W 1997 r. rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 1 lipca 2001 r. wstąpił do watykańskiej służby dyplomatycznej i w kolejnych latach pracował w przedstawicielstwach papieskich w: Rosji (2001-03), w Indiach i Nepalu (2003-08), w Belgii (2008-11), w Meksyku (2011-13), w Brazylii (2013-16), w nuncjaturze apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku (2016-19), w Jerozolimie (2019-22). Mówi po angielsku, francusku, włosku, portugalsku, rosyjsku i hiszpańsku.

Podczas uroczystości w katedrze poznańskiej obecni byli także m.in. ks. Michał Krych MSF, dyrektor studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kazimierzu Biskupim wraz z malgaskimi klerykami oraz ks. Włodzimierz Burzawa MSF, referent ds. misji zagranicznych MSF, prywatnie bardzo dobry znajomy ks. arcybiskupa Tomasza Grysy.

Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk i ks. Michał Krych MSF

 

Konto misyjne:

19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu

SWIFT: BPKOPLPW

www.misjemsf.pl
misjemsf@msf.opoka.org.pl

 

Prowincjalny Referat Misyjny MSF
ks. Wojciech Walczyna MSF

ul. Kołłątaja 80/82

05-402 Otwock-Świder

 

kom. +48 512 800 971